Met de Europese verkiezingen in aantocht klinkt deze dagen een eenduidig geluid in de Portugese stad: dat van één Europa. De kiezers worden al maandenlang van alle kanten overgehaald om op zondag 26 mei, een paar dagen na de verkiezingen in Nederland, te stemmen. Maar of de opkomst echt zo groot en eenduidig is als wordt voorgesteld?

Kiezers hebben de keuze uit met name pro-Europa partijen. Terwijl in Nederland het speerpunt van de verkiezingen het klimaat is, duiden de meeste slogans van politieke partijen hier (variërend van ‘Wij zijn Europa’ tot ‘Europa begint bij jezelf’) op het belang van een sterk Europa.

Hoewel Portugal inmiddels – zeker in vergelijking tot andere Zuid-Europese landen – aardig is opgekrabbeld uit de crisis, blijft volgens economen het risico op een terugval significant aanwezig. Daarmee is de steun van Brussel van groot belang voor de Portugese economie. Met name in Lissabon wordt het belang van een verenigd Europa niet onderschat. Hier plukt men de grootste vruchten van een florerende economie: het toerisme neemt in rap tempo toe, grote multinationals vestigen hun kantoren in de stad en financiële steun van buitenaf ten behoeve van de overheid is niet meer nodig.

Tegelijkertijd klinkt er ook een tegengeluid: de huizenprijzen zijn gigantisch gestegen (in sommige delen van de stad wel 200% in het afgelopen jaar), de hipste horecazaken verdringen de traditionele Portugese padarias en de drukte in de stad neemt toe. Bovendien klinkt ook hier de kritiek dat Portugese politici die in Brussel werken extreem veel verdienen voor het werk dat ze doen. Daarnaast is de overtuiging dat er de afgelopen jaren weinig bereikt is voor Portugal in het Europese Parlement.

Basta!

Waar de meeste partijen met name lijken in te spelen op het algemeen heersende gevoel in Portugal dat de EU ontzettend belangrijk is voor dit land, wordt ook de Eurosceptische kant belicht. De grootste tegenhanger van het pro-Europa geluid, naast de communistische PCP, is ‘Basta’: een coalitie van verschillende kleinere partijen die pas in april dit jaar opgericht is. Zij spelen op een Baudet-achtige manier in op het gevoel dat Portugal er economisch een stuk beter voorstaat dan landen als Spanje, Griekenland en Italië. Waarom zou Portugal mee moeten betalen aan een verenigd Europa als de economie floreert ten opzichte van deze Zuid Europese landen?

Wat verandert er?

Hoewel de opkomst geschat wordt op 60-70% vraag ik me serieus af of deze cijfers realistisch zijn. Ik heb niet het idee dat de ‘gewone Portugees’ zich bijzonder druk maakt over de verkiezingen. Het algemene gevoel is toch dat er weinig zal veranderen en dat de Portugezen niet echt inzien hoe hun stem het verschil kan maken. Dit heeft ook te maken met de heersende cultuur dat verandering niet echt zin heeft en er weinig vooruitgang wordt geboekt; dit hebben we hier eerder gezien met benzine stakingen en nog recenter met stakingen in het OV. Zoals iemand hier het mooi verwoordde: “Portugezen klagen graag, maar uiten zich meestal niet in de wegen die hun stem kunnen verspreiden”.

We gaan zien welke veranderingen plaats kunnen vinden na zondag!

Até logo!

mm
Bom dia! Mijn naam is Manon en begin 2019 ben ik samen met mijn man (een ‘vernederlandste’ Egyptenaar) en onze dochter Jade (destijds 3 maanden) verhuisd naar de stad van de Zeven Heuvels: Lissabon! Vanuit hier houd ik jullie op de hoogte van ons Portugese leven als jong gezin.