Op haar visite kaartje staat particulier rechercheur. ‘Maar privé detective spreekt meer tot de verbeelding bij veel mensen,’ zegt Carina aan het begin van het gesprek lachend. Voor ons is zij een ‘wereldwijf’ want rechtvaardigheid en ondernemerschap zijn haar niet onbekend.

Geleerd mijn mannetje te staan

‘Op mijn 16de kwam ik bij de marine terecht. Ik wilde eigenlijk de hotelschool in Amsterdam gaan doen, toen ik hoorde van het bestaan van de functie kok op een marineschip. Het koken combineren met reizen dat leek mij geweldig. 

‘220 mannen op de boot en 24 vrouwen. Ik durf wel te zeggen dat ik geleerd heb mijn mannetje te staan.’

Ik kan niet tegen onrecht

‘Na de marine heb ik 15 jaar bij de politie gewerkt. Ik ben van het uitvoeren en ik haal voldoening uit het helpen van mensen. Ik kan niet tegen onrecht. Het laatste jaar bij de politie zat ik bij de afdeling zware criminaliteit. Dan moet je denken aan verdovende middelen, liquidaties en grote helingzaken. In de jaren daarvoor heb ik veel ondernemers aangifte zien doen van misdaad, maar daar werd weinig mee gedaan. Hetzelfde gold voor stalkingszaken. Het is voor de politie heel moeilijk om hierbij in te grijpen. Het heeft mij wel gemotiveerd om voor mijzelf te beginnen en mij te focussen op zaken die vallen onder het civiele recht, maar ook zaken waar de politie veelal geen tijd voor heeft. De politie heeft een resultaatverplichting en een privé rechercheur een inspanningsverplichting. Hierdoor kan ik mij permitteren mij helemaal op een zaak te concentreren. ‘

Start eigen bedrijf Inquirendum

Carina startte in 2012 haar bedrijf Inquirendum, recherche en digitaal onderzoek. ‘Ik richt mij op bedrijfsrechercheonderzoek en dat is heel divers. Het kan gaan om interne diefstal, verduistering, concurrentiebeding, onrechtmatig ziekteverzuim of tijdfraude. Daarnaast doe ik particuliere zaken, zoals stalkingszaken, vrouwen of mannen die bewijs willen hebben dat hun partner vreemdgaat of partneralimentatie fraudezaken.’

‘Het is bij mijn werk zeker een voordeel dat ik een politie achtergrond heb.  Ik zie ook andere particuliere rechercheursbureaus opkomen, maar die missen vaak gedegen ervaring.  Er komt veel bij kijken bij detective werk.  Daarnaast heb je je aan allerlei regels en codes te houden.  Om mijn professionaliteit te onderstrepen heb ik het keurmerk BPOB drie jaar geleden behaald en ik heb zojuist mijn diploma tot Data Protection Officer behaald op het gebied van de actuele regels  rondom de privacy wetgeving de AVG. ‘

Vrouw zijn heeft een voordeel in deze business

‘Het lastige is het opereren in de grijze gebieden zoals het gebied van vreemdgaan. Wat mag wel en wat mag niet?  Je hebt een meldplicht ten opzichte van het subject dat je onderzocht hebt.
Stalkingszaken zijn vaak schrijnend. In een case was het zo erg uit de hand gelopen dat mijn kantoorgenoot en ik het niet over ons hart konden verkrijgen om het meisje in kwestie niet te helpen. Maar klanten die slachtoffer zijn van een stalker hebben vaak niet de financiële middelen om mij te betalen en ja, ik moet toch ook mijn eigen broek ophouden.
Verder heeft het in deze business zeker voordeel om vrouw te zijn. Bijvoorbeeld wanneer je aan het observeren bent. Een vrouw valt veel minder snel op dan een man.‘

‘Destijds ben ik bewust bij de politie gegaan. Ik wilde foute mensen achter dikke deuren zetten. En ik wilde bij de recherche vanwege het mooie werk van het uitzoeken. Met jouw bevindingen kan je echt een bijdrage leveren aan een onderzoek. Dat past bij mij.  Ik houd van rechtvaardigheid en ik wil graag iets kunnen betekenen.’

Vertrouw je onderbuikgevoel

‘Potentiele klanten vind ik vooral bij grote bedrijven waar onterecht ziekteverzuim een veel voorkomend probleem is. Zieke werknemers kosten bedrijven handenvol geld, maar misbruik is heel moeilijk aan te tonen. Wij kunnen ook niet zomaar een onderzoek starten. Er moet meer zijn dan een redelijk vermoeden, voordat wij een onderzoek kunnen starten. Er moet namelijk een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn en het doel moet niet op andere wijze te bereiken zijn. Dit toetsen wij dan ook altijd in een eerste intakegesprek met de klant. Mensen kunnen overigens bij een slecht onderbuikgevoel er wel bijna altijd op vertrouwen dat er iets niet klopt en een recherchebureau inschakelen. ‘

Fraude ziekteverzuimzaken

‘Aan wat voor soort zaken je dan moet denken?  Aan iemand die al heel lang op krukken loopt, maar buiten de controle bezoekjes aan de arbodienst bijzonder goed uit de voeten kan zonder krukken.
In dit geval ging het om iemand die zijn re-integratie traject na een knie operatie wel heel erg lang wist te rekken.  Via de opdrachtgever krijg ik altijd toegang tot het ziekteverzuimdossier. Hierbij krijg ik alleen inzicht in de lichamelijke beperkingen en klachten.  De overige informatie blijft voor mij onzichtbaar vanwege de privacy wet.’

‘Ben dezelfde kickbokstraining gaan volgen’

‘In een andere case ging het om een horecamedewerkster die niet kon werken vanwege armklachten. Tijdens het onderzoek kwamen we er achter dat zij graag kickbokst. Om vast te kunnen leggen hoeveel last zij daadwerkelijk van de arm had, ben ik dezelfde training gaan volgen om zelf de intensiteit van de oefeningen te kunnen ervaren.
Andere zaken die ik doe zijn fraudezaken van bijvoorbeeld tijdsregistratie van buitendienstmedewerkers en partneralimentatie zaken. Dan gaat het veelal om ex-partners die alimentatie ontvangen maar verzwijgen dat zij weer met een nieuwe partner samenwonen en hierdoor dus geen recht meer hebben om dit geld te ontvangen.‘

What you see is what you get

‘Voordat ik aan een zaak begin, voer ik altijd een persoonlijk intake gesprek.  Wanneer mij een onbetrouwbaar gevoel bekruipt bij mijn potentiele klant dan begin ik er niet aan. Ik ben ook altijd eerlijk. Ik ken en benoem mijn mogelijkheden maar ook mijn beperkingen. Dat wordt erg gewaardeerd door mijn klanten. What you see is what you get.
Mijn specialiteit is mijn inlevingsvermogen denk ik.  Ik kan mij goed in de ander verplaatsen. Verder is het voor mij heel belangrijk om in mijn werk altijd dicht bij mij zelf te blijven. ‘

‘Ik werk veel samen met mijn kantoorgenoot Tom. Wij vormen als het ware een soort maatschap. Onze werkwijze verschilt met andere onderzoekbureaus doordat wij onze opdrachtgevers echt betrekken bij het onderzoek. Bij elk beslismoment worden zij geraadpleegd. Daarnaast staat bij ons een persoonlijke benadering en eerlijkheid voorop.

‘Hoe ik de toekomst zie? Ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe het nu gaat. Particuliere recherche bureaus mogen alleen wel meer bekendheid krijgen. 

En mijn belangrijkste drijfveer? Goed doen voor de ander.’

mm
Hallo, ik ben Astrid en ben na vijf jaar in Casablanca, Marokko gewoond te hebben met man, twee kinderen, twee honden en een paard in de zomer van 2016 weer teruggekeerd naar Nederlandse bodem. De mooiste verhalen liggen op straat of het nu in Marokko of in Nederland is en ik probeer deze verhalen te vangen in woorden op papier.