mm
ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.
Wereld

Wat als je twaalf monden hebt te voeden?

In Afrika raken slechte voedselomstandigheden vrouwen vaak extra hard omdat zij traditioneel voor het huishouden zorgen. De voedselproduktie in vrouwenhanden zorgt voor meer onafhankelijkheid.
Ambitie

Hoe pindakaas vrouwenlevens in Kenia verandert

Een pindakaasfabriek in Kenia biedt vrouwen met een traumatisch verleden de kans op waardigheid en een zelfstandig bestaan. ActionAid steunt Wangu Kanya, zelf een slachtoffer van seksueel geweld, die dit mogelijk maakte.